Στηρίξτε τη Riseup!

Riseup Red

Προσφέρουμε λογαριασμούς Riseup Red για τις βασικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν Email (IMAP) και VPN.

Mailing Lists

Προσφέρουμε mailing lists για ακτιβίστικες οργανώσεις.

Άλλες Υπηρεσίες

Οι ακόλουθες υπηρεσίες χρησιμοποιούν ανεξάρτητους λογαριασμούς οι οποίοι δεν συνδέονται με το Riseup Red ή το Riseup Black

  • we.riseup.net — private wikis and group collaboration.
  • pad.riseup.net — Συνεργατικός επεξεργαστής κειμένου πραγματικού χρόνου.
  • share.riseup.net — Ανέβασμα/Φιλοξενία αρχείων (pastebin και imagebin).

Πηγές

Security

Πηγές και Οδηγίες για ασφαλέστερη επικοινωνία.

Κέντρο υποστήριξης Riseup

Για να έρθετε σε επαφή μαζί μας αν έχετε κάποια απορία, χρησιμοποιείστε το κέντρο υποστήριξης δημιουργώντας ένα αίτημα βοήθειας. Πρώτα όμως ψάξτε και διαβάστε τα κείμενα που υπάρχουν στο ήδη online στο site.

Radical Servers

Ένας κατάλογος με δεκάδες κινηματικά εγχειρήματα παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών ανά το κόσμο

Ενημερώσεις Συστήματος

Minor privacy policy update
2023-02-11
A relatively minor change of our Privacy Policy happened. We changed the text around how long usernames for deleted accounts are unavailable, and explicitly added to our misuse section scams and phishing.
We need your help!
2022-01-06
Riseup's services are funded by donations from people like you. We try not to ask too often, but we have to ask sometimes. Please consider making a donation if you value this freely available service, appreciate that we don't track or sell your data, or want to support people around the world working towards liberatory social change.
Scheduled network outage
2021-10-14
Today at 15h UTC, 1pm EDT, 10am PDT there will be a planned network outage. We anticipate it being very short, but it will likely be a few minutes long. We wanted to let you know to be aware when it will happen.
Update on switch outage
2021-05-09
The switch failure has been resolved with a replacement. If you are using Thunderbird and still cannot login, please quit and restart it. Any emails that were to be delivered during the outage period are not lost, and will be delivered.
Network switch outage
2021-05-08
A critical failure to one of our core network switches is resulting in some people having difficulty using our services. This happened in the middle of the night, and we will need to replace the equipment, so please bear with us as we resolve this disruptive problem.
Another minor Terms of Service update!
2021-02-19
We made a small change to our Terms of Service to add this line: Do not trade, sell, publicly give away, or publicly offer invites to people you don't know.
Minor Terms of Service update
2020-06-12
We made a small change to our Terms of Service to explicitly indicate that usernames are included in the antiharassment definition.
Winter fundraising campaign
2020-01-27
It's Riseup's twentieth year, help keep us going! We need your support to support each other. Please contribute to our winter fundraising drive.
Happy #N30!
2019-11-30
Happy N30 from your friendly autonomous tech collective, running servers for justice since 1999. Much love to all in the streets & behind the screens fighting for a better world. Donate to keep Riseup working hard for you and movements globally.
Certificate update
2019-10-05
The *.riseup.net, riseup.net certificates were updated. If you are pinning cert fingerprints, this will be the last time these certs and signed fingerprints will be updated.
Un grand merci à SQiL for a successful translation event!
2019-09-26
Last night several wonderful volunteers came to the SQiL event to work on translating our help pages to french. Several pages were translated, updated, and fixes made, thanks to SQiL for a second year of help! Our help pages are an excellent resource to learn more about online security, anyone can help improve them!